SomatoEmotional Release® 2 (SER2)
az Upledger-féle Craniosacralis terapeutaképzés 4. szintje

A képzés időpontja:
4 nap, az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 8.30h-9.00h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2. nap: 9.00h - kb. 18.00h
3. nap: 9.00h - kb. 18.00h
4. nap: 9.00h - kb. 17.00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen. Ezért kérünk mindenkit, hogy a képzés időtartamára ne tervezzen egyéb délutáni/esti programot.

A képzés leírása:
Ez a workshop arra tanít, hogyan integrálható a SomatoEmotional Release® technikája más kreatív képalkotó és párbeszédes eljárásokkal. A képzésen való részvétellel a hallgató gyakorlottabbá válhat a SER technikáiban, valamint továbbfejlesztheti és mélyítheti terápiás képalkotó és párbeszédes készségeit. Újból áttekintjük, majd tovább mélyítjük a Kifejezés útjának (The Avenue of Expression) technikáit. A cél egy holisztikus, testre-lélekre-szellemre ható módszer elsajátítása, amely a páciens gyógyulásának útjában álló problémák megoldására és akadályok elhárítására irányul.

A képzés tematikája:
Energiaciszta - áttekintés;
SomatoEmotional Release® - áttekintés;
A Kifejezés útja (The Avenue of Expression) - áttekintés;
SomatoEmotional Release® és Gestalt: integráltan - Alak/háttér, egész/rész kapcsolat, lezáratlan ügyek, ellenállás és akadályok;
Terápiás képalkotás és párbeszéd - nemtudatos segítők, nyelvezet és kommunikáció, holisztikus megközelítés, SER párbeszéd nélkül;
Carl Jung és a SomatoEmotional Release® - személyes tudattalan, kollektív tudattalan, individuáció, aktív imagináció;
Lezáratlan biológiai folyamatok befejezése - fogantatás, vajúdás, szülés, kötődés, halál;
Pszichoszintézis és SomatoEmotional Release®;
Különböző test-lélek-szellem modellek, ezek integrációja

A képzés részvételi díja:
185.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanötezer forint, amely magában foglalja a szinkrontolmácsolás díját és 1 db magyar nyelvű SER2 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelések díját sem.

A fizetés módja és feltételei:
Jelentkezéskor 35.000 Ft, azaz Harmincötezer forint regisztrációs díj fizetendő banki átutalással. Átutaláskor a Közlemény/Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját. A hátralék összege 150.000, amely előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.

Lemondási feltételek:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 35.000 Ft regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A képzésen való részvétel feltételei:
- Sikeresen elvégzett CST1, CST2 és SER1 képzés;
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk és etikai kódexünk elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- Két SomatoEmotional Release® kezelésen páciensként való aktív részvétel egy minősített, legalább 5-ös szintű terapeutánál;
- Legalább 20 teljes SER-kezelés kivitelezése;
- Legalább 20 esettanulmány elkészítése és leadása;
- A képzést megelőző fél évben legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson vagy magánórán való igazolt aktív részvétel;
- A képzést megelőzően a SER1 tananyagából tett sikeres szintvizsga előzetesen egyeztetett időpontban Gábriel Orsolyánál. A szintvizsga ára: 14.000 Ft.

A jelentkezés módja:
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le.

Maximális létszám: 30 fő

Kötelező irodalom:
Dr. Upledger javasolja a CranioSacral Therapy II tankönyv 2. fejezetének (The Hard Palate), valamint a Craniosacralis terápia II és a SomatoEmotional Release® I tanulási segédletek újraolvasását.

Ajánlott irodalom:
Getting To Yes, Roger Fisher, William L. Ury, Bruce Patton
SomatoEmotional Release and Beyond,  John E. Upledger
The Selfish Gene, Richard Dawkins
The Art of Effortless Living, John E. Upledger, Ingrid Bacci

Kiegészítő információk:
A képzésen bizonyos gyakorlatok gumikesztyű használatát teszik szükségessé, amit szervező biztosít a hallgatók számára. Latex-érzékeny résztvevőknek  maguknak kell gondoskodniuk más anyagból készült kesztyűről.
A résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított oklevelet kap. Az oklevél kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított oklevél önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!
A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a 'craniosacralis terapeuta' cím, ill. tevékenységét illetően a 'craniosacralis terápia' elnevezés használatára mindaddig, amíg a képzést követően a CST1 és CST2 tananyagból sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) vizsgát nem tett.

Felhívjuk továbbá a jelentkezők szíves figyelmét, hogy a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet alapján a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazása engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani!