Craniosacralis terápia 1

az Upledger-féle Craniosacralis terapeutaképzés

1. szintje

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
Kevés rendszer van olyan hatással az emberi testre, mint a craniosacralis rendszer, amely védi és táplálja az agyat és a gerincvelőt – és szinte minden szempontból hatással van a központi idegrendszer működésére. Ezért kap olyan fontos szerepet a craniosacralis terápia a gyógyításban. Évekig tartó egyetemi kutatómunkát és tesztelést követően Dr. John Upledger, amerikai osteopatha dolgozta ki a terápiát, amely lehetővé teszi, hogy a testben bárhol feloldjunk olyan blokkokat, amelyek akadályozhatják a craniosacralis rendszer és a vele kapcsolatban álló összes rendszer normális működését.
Ezen a workshopon elsajátíthatók olyan technikák, amelyek helyreállíthatják a craniosacralis rendszer működését és a test öngyógyító képességét, valamint a fájdalom és a helytelen működés forrásának feltárásával segíthetnek kiküszöbölni a stresszt, megerősíteni a betegségekkel szembeni ellenállást, és fokozni az egészséget.

A SORON KÖVETKEZŐ CST1 KÉPZÉS(EK) IDŐPONTJA:

2020. június 6-9.
Jelentkezési határidő: 2020. május 5.
 

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
4 nap, az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 9.30h-10.00h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2. nap: 9.00h - kb. 17.00h
3. nap: 9.00h - kb. 17.00h
4. nap: 9.00h - kb. 17.00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen. Ezért kérünk mindenkit, hogy a képzés időtartamára ne tervezzen egyéb délutáni/esti programot.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:
Terrapark (Konferenciaterem)
2040 Budaörs, Liget u. 3/2.

INSTRUKTOR:
Gábriel Orsolya, CST-D, CCEd, NP - nemzetközi instruktor

TANÁRSEGÉD(EK):
Jeges Tímea
Mázik Adrienn
A szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
A craniosacralis terápia történeti háttere
A terápiás jelenlét
Palpáció (érintés): felületes-mély, aktív-passzív, 3 féle ritmus: szívritmus, légzésritmus, craniosacralis ritmus
Flexió és extenzió
A craniosacralis rendszer mint félig zárt hidraulikus rendszer, a Pressurestat modell
Still Point indukció, beleértve a CV-4-et is
Energiairányítási technikák
Diavetítés a koponya anatómiájáról, a koponyavarratokról, a spinalis és intracranialis membránrendszerről
Fascia mint egységes fizikai rendszer, keresztirányú diaphragmák, technikák a medence, a respiratorikus diaphragma, a thoracalis bemenet, az os hyoideum oldására
Az occipitalis koponyaalap oldása és a sacrummobilizáció
A durazsák vizsgálata és kezelése
Horizontális és vertikális intracranialis membránrendszer
Ellenállások, blokkok a testben, az ossealis és membranosus blokkok, a szövetek viszkózus-elasztikus tulajdonságai
Os frontale emelése
Os parietale emelése
Os sphenoidale kompressziója és dekompressziója
Os temporele mobilizációja 2 tengelyen, az os temporale kétoldali dekompressziója
A temporomandibularis izület és a temporomandibularis technikák
10-Step Protocol

A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:
A Képzés részvételi díja: 185.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanötezer forint, amely magában foglalja 1 db magyar nyelvű CS1 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett kezelések díját sem.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 45.000 Ft regisztrációs díj fizetendő banki átutalással. Átutaláskor a Közlemény/Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját. A hátralék összege 140.000 Ft. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő 2020. május 30-ig.

A részvételi díjat az Upledger Institute Hungary Kft. ERSTE Banknál vezetett számlaszámára kérjük átutalni:
11600006-00000000-78017784
A Megjegyzés rovatba az alábbiakat tüntesse fel a résztvevő nevét, a Képzési Szerződésben megjelölt képzés kódját.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 45.000 Ft regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
CST1 képzésre jelentkezhet bárki, egészségügyi végzettség, előképzettség a tanfolyamon való részvételhez nem szükséges.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ:
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk (Etikai Kódex) elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, minden oldalon aláírt Etikai Nyilatkozat 1 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- 3 craniosacralis kezelésen páciensként való aktív részvétel három különböző, CST-T minősítésű, legalább 4-es (SER2) végzettségi szintű terapeutánál. A demo-kezeléshez megfelelő képesítéssel rendelkező terapeuták neve és elérhetősége a 'Hallgatók' főmenüben a keresőmotor segítségével megtalálható. A kezelés megtörténtét a terapeuta nevének és a kezelés helyszínének, időpontjának megjelölésével e-mailben kérjük jelezni!
Ez utóbbi feltétel több okból is elengedhetetlen fontosságú. Egyrészről a hallgató saját magán tapasztalhatja meg annak a gyógymódnak a közvetlen hatását, amelyet elsajátítani készül. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy a gyakorlott terapeutáknál szerzett tapasztalatok teszik lehetővé az érintés minőségével kapcsolatos visszajelzéseket a képzés gyakorlati foglalkozásai alatt, amikor a hallgatók egymáson végzik a technikákat.
És végül lényeges, hogy a 3 kezelés ne ugyanannál a terapeutánál történjen. Így jóval szélesebb körben, több forrásból szerezhet személyes tapasztalatot a hallgató anélkül, hogy a módszert egy terapeuta személyisége, kezelési stílusa alapján ítélné meg.
A kezelések között érdemes legalább 5-7 napot várni, hogy a test alkalmazkodhasson a terápia hatására bekövetkező változásokhoz. A tanfolyam előtt 7-10 nappal lehetőleg már ne történjen kezelés.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A Jelentkezési lap, a Képzési szerződés, ill. az Etikai nyilatkozat a lap alján lévő linkekre kattintva tölthető le. A Jelentkezési lapot és az Etikai nyilatkozatot 1 példányban, a Képzési szerződést 2 példányban, minden dokumentumot, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy műanyag átlátszó irattartóba összekészítve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni az UIH székhelyére: 
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
Előzetes egyeztetést követően személyesen is be lehet vinni budapesti vagy biatorbágyi rendelőinkbe.


KÖTELEZŐ IRODALOM:
Dr. John E. Upledger: Találkozás a Belső Gyógyítóddal,
Bioenergetic Kiadó, 2010
(Eredeti nyelven: Your Inner Physician and You©
2008 The Upledger Institute Inc.®)
Mindkét rendelőnkben megvásárolható.

AJÁNLOTT IRODALOM:
John E. Upledger, DO, OMM –
Jon D. Vredevoogd, MFA: CranioSacral Therapy, 1-6.
Az ajánlott irodalom magyar nyelven egyelőre nem elérhető.


KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

Előzetes felkészülés: A képzésen tanított technikák anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad, mi azonban szeretnénk, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen. A képzés során érintett anatómiai fogalmak listája megtalálható a lap alján a képzéssel kapcsolatos dokumentumok között 'CST1_Anatómiai fogalmak' néven.

A résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított igazolást kap. Az igazolás kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított igazolás önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzés felnőttoktatási akkreditációval rendelkezik, egészségügyi szakdolgozók részére 20 szakmai kreditpont jár érte. 

A képzésen való részvétel illetve annak elvégzése nem jogosítja fel a résztvevőt a craniosacralis terapeuta cím használatára. A cím használata kizárólag a CST2, azaz a Craniosacralis terapeutaképzés 2. szint elvégzése és sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) minősítés megszerzése után lehetséges.

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok:

CST1_Etikai nyilatkozat
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató
CST1_Anatómiai fogalmak
CST1.33_Jelentkezési lap
CST1.33_Jelentkezési lap ismétlőknek
CST1.33_Képzési szerződés
CST1.33_Képzési szerződés ismétlőknek