Craniosacralis terápia 2

az Upledger-féle Craniosacralis terapeutaképzés

2. szintje

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
- A CST2 a koponyaalap működési zavarainak tanulásával kezdődik, ahogy azokat Dr. William G. Sutherland diagnosztizálta és kezelte. A tanfolyam során a résztvevők megtanulják, hogyan integrálhatják Sutherland technikáit a 10-Step Protocol rendszerébe, hogy felismerhessék és meghatározhassák a léziókat, blokkokat, majd elvégezhessék a szükséges egyéni korrekciókat.
- Elvégezzük a rágószervrendszer vizsgálatát a kemény szájpad, a mandibula és a temporomandibularis ízület megfigyelésével és kezelésével.
- A Képzésen való részvétel lehetővé teszi, hogy a résztvevők finomítsák azokat a képességeiket, amelyekkel felismerhetővé és kezelhetővé válnak a spheno-palato-vomero-maxillaris egység mozgásának rendellenességei, és a fogak blokkjai.
- A résztvevők képessé válnak megfigyelni és értékelni az általános vitalitást, az emocionális állapotot és a biokémiai működési zavarokat a craniosacralis ritmust “significance detector”-ként használva.
- Elsajátítható az érzékelhető fiziológiai jelenségekre alapuló 4 teljes-testvizsgálati módszer: “arcing”, craniosacralis mozgás, fasciacsúsztatás, durazsák mobilitása/ paravertebrális mozgás.
- A résztvevők betekintést nyerhetnek továbbá a SomatoEmotional Release® alkalmazásába és az energiaciszták oldásába.A SORON KÖVETKEZŐ CST2 KÉPZÉS(EK) IDŐPONTJA:
2019. november 7-9.
Jelentkezési határidő: 2019. október 15.
 

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:

4 nap, alacsony létszámú csoport esetében 3 nap, az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 9.30h-10.00h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2. nap: 9.00h - kb. 17.00h
3. nap: 9.00h - kb. 17.00h
4. nap: 9.00h - kb. 16.30h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen. Ezért kérünk mindenkit, hogy a képzés időtartamára ne tervezzen egyéb délutáni/esti programot.

INSTRUKTOR:
Gábriel Orsolya, CST-D, N.P. - nemzetközi instruktorTANÁRSEGÉD(EK):
Varga Orsolya
Laczkovich Dóra
Petrillák Mária
Szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
A koponyaalap működési zavarai;
A kemény szájpad, a mandibula és a temporomandibularis ízület működési zavarai;
Teljes-testértékelés, -vizsgálat;
„Arcing” technika
Fascialis mobilitás - Szimmetria/aszimmetria;
Craniosacralis mozgás;
Dura mobilitás, paravertebralis mozgás;
Az energiaciszta (Energy Cyst)
Pozicionális szöveti oldás („unwinding”);
Bevezetés a SomatoEmotional Release®-be

A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:
A Képzés részvételi díja: 185.000 Ft, azaz Egyszáznyolcvanötezer forint, amely magában foglalja a szinkrontolmácsolás díját és 1 db magyar nyelvű CST2 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelések díját sem.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 45.000 Ft, azaz Negyvenötezer forint regisztrációs díj fizetendő banki átutalással. Átutaláskor a Közlemény/Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját. A hátralék összege 140.000 Ft, azaz Egyszáznegyvenezer forint. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 45.000 Ft regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
- Sikeresen elvégzett Upledger-féle CST1 képzés;
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk (Etikai Kódex) elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- Legalább 75 teljes 10-Step protocol elvégzése;
- Legalább 30 esettanulmány elkészítése a csatolt minta alapján (“Esettanulmány_Összevont munkalap”). Az első 15 esettanulmány leadási határideje: 2019. október 1., a második 15 esettanulmány leadási határideje: 2019. november 1. A beküldés elektronikus formában történik.
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- A képzést megelőző fél évben legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson vagy magánórán való igazolt aktív részvétel;
- A képzést megelőzően a CS1 tananyagából tett sikeres szintvizsga előzetesen egyeztetett időpontban Gábriel Orsolyánál. A szintvizsga ára: 16.000 Ft. Szintvizsgára jelentkezni legkésőbb 2019. szeptember 30-ig, vizsgát tenni legkésőbb 2019. október 15-ig lehet.
- 3 craniosacralis arckoponya-kezelésen páciensként való részvétel három különböző, CST-T minősítésű, legalább 4-es (SER2) végzettségi szintű terapeutánál. A követelményeknek megfelelő terapeuta neve és elérhetősége a honlap 'Hallgatók' menüpontja alatt található keresőmotor segítségével, a 'Demo-kezelésre ajánlott terapeuták' négyzetet bejelölve megtalálható.
Ez utóbbi feltétel több okból is elengedhetetlen fontosságú. Egyrészről a hallgató saját magán tapasztalhatja meg azoknak az arckoponya- és a sphenobasilaris lézió-kezelési technikáknak a közvetlen hatását, amelyet elsajátítani készül. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy a gyakorlott terapeutáknál szerzett tapasztalatok teszik lehetővé, hogy képzés gyakorlati foglalkozásai alatt a hallgatók visszajelzést adhassanak egymásnak. És végül lényeges, hogy a 3 kezelés ne ugyanannál a terapeutánál történjen. Így jóval szélesebb körben, több forrásból szerezhet személyes tapasztalatot a hallgató anélkül, hogy a módszert egy terapeuta személyisége, kezelési stílusa alapján ítélné meg. A kezelések között érdemes legalább 5-7 napot várni, hogy a test alkalmazkodhasson a terápia hatására bekövetkező változásokhoz. A tanfolyam előtt 7-10 nappal lehetőleg már ne történjen kezelés.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le. A Jelentkezési lapot 1, a Képzési szerződést 2 példányban egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy műanyag átlátszó irattartóba összekészítve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni az UIH székhelyére: 
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
Előzetes egyeztetést követően személyesen is be lehet vinni budapesti vagy biatorbágyi rendelőinkbe.

AJÁNLOTT IRODALOM:
John E. Upledger, D.O., O.M.M. – Jon D. Vredevoogd, MFA: CranioSacral Therapy, 7-15. fejezet;
John E. Upledger, D.O., F.A.A.O.: CranioSacral Therapy: Beyond The Dura, 3. fejezet
Az irodalom magyer nyelven nem áll rendelkezésre.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
A képzésen bizonyos gyakorlatok gumikesztyű használatát teszik szükségessé, amit szervező biztosít a hallgatók számára. Latex-érzékeny résztvevőknek  maguknak kell gondoskodniuk más anyagból készült kesztyűről.
A résztvevő a Képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!
A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a 'Craniosacralis terapeuta' cím használatára, illetve tevékenységét craniosacralis terápia névvel illetni mindaddig, amíg a Képzést követően a CST1 és CST2 tananyagból sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) vizsgát nem tett.

Felhívjuk továbbá a jelentkezők szíves figyelmét, hogy a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet alapján a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazása engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani!

A képzéssel kapcsolatos dokumentumok:

Esettanulmany_Osszevont_munkalap
CST2.15_Jelentkezési lap
CST2.15_Jelentkezési lap ismétlőknek
CST2.15_Képzési szerződés
CST2.15_Képzési szerződés ismétlőknek