SomatoEmotional Release® 1 (SER1)
az Upledger-féle Craniosacralis terapeutaképzés
3. szintje

A SORON KÖVETKEZŐ SER1 KÉPZÉS(EK) IDŐPONTJA:
2020. évi időpont meghatározás alatt


A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
4 nap az alábbi időbeosztásban
1. nap: regisztráció 09:30-10:00h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2. nap: 09:00-18:00h
3. nap: 09:00-18:00h
4. nap: 09:00-16:00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen. Ezért kérünk mindenkit, hogy a képzés időtartamára ne tervezzen egyéb délutáni/esti programot.

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
A SomatoEmotional Release® egy olyan dinamikus terápiás folyamat, amely használja és kibővíti a craniosacralis terápia alapelveit, hogy segítse a testet és az elmét ért traumák visszamaradt hatásainak feldolgozását. Kutatások bizonyítják, hogy a test megőrzi a balesetekből, sérülésekből és érzelmi megrázkódtatásokból eredő fizikai erőt. A test gyakran izolálja ezeket a sérült működésű területeket, amelyeket Dr. Upledger energiacisztának nevez. A SomatoEmotional Release® olyan manuális és verbális terápiás képességek elsajátításának lehetőségét nyújtja a résztvevők számára, amelyekkel a páciensek testéből és elméjéből feloldhatók  ezek a visszamaradt destruktív minták.
A résztvevők a betegségek élettani szerkezetéről tanulnak és manuális technikákat sajátítanak el a SomatoEmotional Release® folyamatának elősegítésére.

INSTRUKTOR:
Gábriel Orsolya, CST-D, N.P. - nemzetközi instruktorTANÁRSEGÉD(EK):
Márkuszné Győri Erzsébet, CST-T, C.N.P.
Varga Orsolya OMM, PT

Szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
Minden anyagrészt előadás, demonstráció és felügyelt gyakorlat útján tanulhat meg a résztvevő.
A száj körüli anatómiai struktúráknak, a „kifejezés útjának” (Avenue of Expression) vizsgálata és kezelése, ennek terápiás jelentősége.
A páciens testében lévő energiaciszták és negatív emocionális tapasztalatok helyének fizikai meghatározása, ezek oldása.
Manuális technikák, verbális párbeszédes képességek és más alternatív módszerek kombinációjának elsajátítása, az egységességre és az öngyógyításra összpontosítva.
A vektor/tengely integráció és összehanglás elméletének megismerése.
A figyelem és megértési képességek finomítása.
Palpációs és teljes-testvizsgálati képességek fejlesztése.

A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:
190.000 Ft, azaz Egyszázkilencvenezer forint, amely magában foglalja a szinkrontolmácsolás díját és 1 db magyar nyelvű SER1 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a részvétel feltételeként ismertetett szintvizsga és kezelések díját sem.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 45.000 Ft, azaz Negyvenötezer forint regisztrációs díj fizetendő banki átutalással. Átutaláskor a Közlemény/Megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját. A hátralék összege 145.000 Ft, azaz Egyszáznegyvenötezer forint. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 45.000 Ft, azaz Negyvenötezer forint regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk és etikai kódexünk elfogadása (a honlapról letölthető);
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- Upledger-féle CST1 és CST2 tanfolyam sikeres elvégzése;
- Legalább 50 teljes arckoponya-kezelés kivitelezése;
- Legalább 20 esettanulmány elkészítése és leadása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- A képzést megelőző fél évben legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson vagy magánórán való igazolt aktív részvétel;
- A képzést megelőzően a CST2 tananyagából tett sikeres szintvizsga. Szintvizsgára jelentkezés határideje:_;
- 3 CST/SER kezelésen páciensként való aktív részvétel három különböző, regisztrált, legalább ADV1 végzettségi szintű, CST-T minősítésű terapeutánál. Ez utóbbi feltétel több okból is elengedhetetlen fontosságú. Egyrészről a hallgató saját magán tapasztalhatja meg a craniosacralis terápia egy magasabb szintjének hatását. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy a gyakorlott terapeutáknál szerzett tapasztalatok segítik a tananyag gyorsabb és eredményesebb elsajátítását, továbbá lehetővé teszik az objektív visszajelzéseket a képzés gyakorlati foglalkozásai alatt, amikor a hallgatók egymáson végzik a technikákat. És végül lényeges, hogy a 3 kezelés ne ugyanannál a terapeutánál történjen. Így jóval szélesebb körben, több forrásból szerezhet személyes tapasztalatot a hallgató anélkül, hogy a módszert egy terapeuta személyisége, kezelési stílusa alapján ítélné meg. A SER-kezelések között érdemes legalább 10-14 napot várni, hogy a test alkalmazkodhasson a terápia hatására bekövetkező változásokhoz. A tanfolyam előtt 7-10 nappal lehetőleg már ne történjen kezelés.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le. A Jelentkezési lapot 1, a Képzési szerődést 2 példányban, hiánytalanul kitöltve, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy átlátszó genotherm tasakba helyezve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni az UIH székhelyére.
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73
A jelentkezési anyag személyesen is leadható bármely UIH rendelőben, előzetesen egyeztetett időpontban.

AJÁNLOTT IRODALOM:
John E. Upledger, D.O., O.M.M.: SomatoEmotional Release;
Roger Fischer, William Ury: Getting to Yes
Az irodalom angol nyelvű. Magyar fordítás egyelőre nem áll rendelkezésre.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
A résztvevő a képzés végén az Upledger Institute Hungary által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a 'craniosacralis terapeuta' cím, valamint tevékenységére a 'craniosacralis terápia' elnevezés használatára mindaddig, amíg a CST1 és CST2 tananyagból sikeres CST-T (Craniosacral Therapy Technique Certificate) vizsgát nem tett.

Felhívjuk továbbá a jelentkezők szíves figyelmét, hogy a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V.28.) NM rendelet alapján a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazása engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani!