CST Touching The Brain 2: Stimulating Self-Correction Through the Glial Interface (CTTB2)
Tad Wanveer vezetésével

KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2020. november 14-17.
Jelentkezési határidő: 2020. október 1.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:
Holiday Inn
2040 Budaörs, Rubik Ernő utca 2.

INSTRUKTOR:
Tad Wanveer - CST-D, LMBTJust inside the bony cranium we all have billions of star-shaped cells in our brain. Brain stars are part of a family of cells called “glia.” Glial cells are major regulators of nervous system development, structure and function. They are involved in all aspects of nervous system health and pathology. Glia and neurons create our inner universe of sensation, perception, memory and action. Reaching inward … we can gently touch them.

How do craniosacral therapy (CST) techniques reach into the brain or spinal cord?

Is there a biomechanical pathway through which CST corrective techniques are transmitted from a practitioner’s hands into the depths of the central nervous system (CNS)?

If so, what cells form this corrective pathway, what do they do, and how do they help CNS healing and function?

The answer to all of these questions may reside in glia.

The craniosacral system connects directly to the glial cell matrix of the brain and spinal cord.  This connection is a powerful route by which you can use CranioSacral Therapy glial technique to improve nervous system structure, function, healing and health.

Glial cells form an interconnected matrix throughout the entire central nervous system that is fused to the craniosacral system. Tad provides a model in which this interconnection helps to explain how craniosacral therapy reaches into the central nervous system to facilitate improved health and function.

Brain Stars shines a new light on craniosacral therapy and the central nervous system.


COUSE HIGHLIGHTS:
Eyes, retinal glia, optic tract.
Schwann cells, myelin sheath, axon pathways, neuromuscular junction.
Sensory system satellite glia (trigeminal ganglia, dorsal root ganglia), peripheral to central inflammatory cascade.
Autonomic Nervous System satellite glia (sympathetic, parasympathetic and enteric divisions), monitoring the stress response.
Gut-Endothelial barrier, Gut-Vascular barrier, Hepatic Portal System.
The peripheral and central extracellular matrix as a medium to address global and local patterns of health and distress.
Glial information is very important to understanding the central nervous system and it's directly interconnected in how CST creates change

Enhance, enrich and refine your CST palpation and treatment skills.
 

A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:

"CTTB1&CTTB2 csomag" esetén 695.00 USD az alábbi feltételek együttes teljesítésével:
-CTTB1 és CTTB2 képzésre egyidejűleg történő jelentkezés,
- mindkét képzés teljes részvételi díjának befizetése 2020.08.01-ig.

Kizárólag a CTTB2 képzésre jelentkezés esetén 795.00 USD, azaz Hétszázkilencvenöt amerikai dollár, amely magában foglalja 1 db CTTB2 Tanulási segédlet árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt, továbbá a nem craniosacralis terapeuták részvételének feltételeként ismertetett kezelés díját sem.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:
Jelentkezéskor 150,00 USD, azaz Egyszázötven amerikai dollár regisztrációs díj fizetendő készpénzben, vagy előzetes egyeztetést követően dollárban átutalással. A hátralék összege 645,00 USD, azaz Hatszáznegyvenöt amerikai dollár. A hátralék előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy dollárban átutalással fizetendő.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 150.00 USD regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
CTTB1 képzésen való részvétel. A további, előzetes felkészültség minden résztvevő saját felelőssége. 

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉZVÉTELHEZ:
- Általános irányelveink, eljárási szabályzatunk (Etikai Kódex) elfogadása;
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi fénykép) beadása a megadott határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése szükséges;

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva tölthetők le.

AJÁNLOTT IRODALOM:
Tad Wanveer CST-D, LMBT: Brain Stars, Glia Illuminating CranioSacral Therapy
John. E. Upledger. DO, OMM: A Brain is Born
Netter, MD: Netter Anatomy: Atlas of Human Neuroscience

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
Előzetes felkészülés: A képzésen tanított technikák szilárd anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad, mi azonban szeretnénk, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.

Ruházat: A képzésen kényelmes, laza, réteges öltözet és váltópapucs viselése javasolt. A szűk ruhadarabok viselése kerülendő. A gyakorlatok természetéből adódóan a körmöket rövidre kell vágni!

Tanúsítvány: A résztvevő a képzés végén az Upledger Institute által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzés felnőttoktatási akkreditációval rendelkezik, egészségügyi szakdolgozók részére 17 szakmai kreditpont jár érte. 

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazására, mert az a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V..28.) NM rendelet alapján engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani.