VISCERALIS MANIPULÁCIÓ: ABDOMEN 2
a Barral Institute Visceralis Manipuláció képzéssorozat
2. szintje


A Barral Intézet Jean-Pierre Barral által alapított szervezet egy egészségügyi oktató, képző és kutatóintézet, amely a Visceralis Manipuláció, a Neuralis Manipuláció és az ezekhez kapcsolódó manuális terápiák fejlesztésére kötelezte el magát. A Barral Institute a fenti  módszerek terápiás hatásának jobb megértetésén és érvényre juttatásán dolgozik; hazai és nemzetközi képzéseket tart egészségügyi dolgozók továbbképzése céljából, valamint tájékoztatja a nagyközönséget ezen gyógymódok létezéséről és terápiás értékeiről.
További információ az intézetről: www.barralinstitute.com 

A SORON KÖVETKEZŐ VM2 KÉPZÉS IDŐPONTJA:
2020. október 17-20.

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 10.

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
A Visceralis Manipuláció: Abdomen 2 egy középhaladó workshop, amely a Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 képzésen tanult funkcionális anatómia, kézpozíciók és manipulációk áttekintésével kezdődik. Ezt követően a résztvevők további elméleti ismeretekre és gyakorlati technikákra tesznek szert. Hangsúlyt kap a vese, az omentum majus, a peritoneum, a lép és a pancreas. A képzés most is szóbeli előadásokból, az adott szervekhez tartozó, részletes anatómiai és funkcionális mechanikai ismeretekből, az egyes technikákra vonatkozó demonstrációkból és gyakorlatokból áll.


A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
4 nap az alábbi kezdési időpontokkal:
1. nap: regisztráció 9.30.00h-10.00h, a Képzés aznap kb. 18.00h-ig tart.
2. nap: 09.00h - kb. 17.00h
3. nap: 09.00h - kb. 17.00h
4. nap: 09.00h - kb. 17.00h
A Képzés órarendje hozzávetőleges. A megadott befejezési időpont kitolódhat, hogy az adott napra kiírt tananyag teljességgel lefedhető legyen.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:
Terra Park, Konferenciaterem
2040 Budaörs, Liget u. 3/2.

INSTRUKTOR ÉS TANÁRSEGÉD(EK):
Roberto Bonanzinga D.O., BI-D (Olaszország) / Matteo Ghiretti D.O. (Olaszország) - instruktor
Gábriel Orsolya, CST-D, CCEd, N.P. - tanársegéd
Szervező fenntartja a jogot, hogy a képzés helyszínét, időpontját, az instruktor és a tanársegédek személyét megváltoztassa, amelyről a jelentkezőket előzetesen e-mailben vagy telefonon értesíti.TANÍTÁSI CÉLOK:
- A hasüreg mélyebben elhelyezkedő képleteinek meghatározása és magyarázata, a vesékre, pancreasra, lépre, peritoneumra és az azokat körülvevő és felfüggesztő szövetekre összepontosítva
- A restrikciós síkok, mobilitás és motilitás magyarázata és bemutatása
- Összetett hosszú erőkar technikák fogadása és vezetése
- Az egyes szervek helyének meghatározására és vizsgálatára irányuló specifikus technikák bemutatása szakmai irányítás alatt, a hatások és az ellenjavallatok magyarázata

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA:
1. nap
- A Visceralis Manipuláció: Abdomen 1 anyagának áttekintése
- Problémamegoldásra irányuló beszélgetés és nyílt vita
- Kérdések és válaszok
- Máj, további hosszú erőkar technikák
- Gyomor, hiatus hernia, hosszú erőkar technikák
- Duodenum, hosszú erőkar technikák
- Vékonybél, hosszú erőkar technikák

2. nap
- Vastagbél, hosszú erőkar technikák
- A vese anatómiája és fiziológiája
- A vese technikái

3. nap
- A pancreas (hasnyálmirigy) anatómiája és fiziológiája
- A pancreas technikái
- A lép anatómiája és fiziológiája
- A lép technikái
- A peritoneum anatómiája és fiziológiája

4. nap:
- A peritomeum technikái
- Az omentum technikái
- Az új szervek testi kapcsolatokba történő integrációja 

A KÉPZÉS RÉSZVÉTELI DÍJA:
825.00 USD, azaz Nyolcszázhuszonöt amerikai dollár, amely magában foglalja 1 db VM2 Tanulási segédlet és a szinkrontolmácsolás árát, de nem tartalmazza az étkezés, a szállás és a parkolás díját a Képzés ideje alatt.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:
A jelentkezési dokumentumok a lap alján lévő linkekre kattintva letölthetők. A Jelentkezési lapot 1 példányban, a Képzési szerződést 2 példányban, minden oldalon szignóval ellátva egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképpel együtt egy műanyag átlátszó irattartóba összekészítve, borítékba téve, ajánlva kell postára adni vagy személyesen eljuttatni az UIH székhelyére:
Upledger Institute Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Keserűkút u. 101/73

A FIZETÉS MÓDJA:
Jelentkezéskor 150.00 USD, azaz Egyszázötven amerikai dollár regisztrációs díj fizetendő előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással az UIH Erste Banknál vezetett bankszámlaszámára:
11600006-00000000-78017825
A hátralék összege 675.00 USD, azaz Hatszázhetvenöt amerikai dollár, amely előzetes egyeztetést követően készpénzben vagy banki átutalással fizetendő. Átutaláskor a Közlemény rovatban fel kell tüntetni a résztvevő nevét és a képzés kódját (VM2.2)

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
Kötbérmentes lemondási határidő: a tanfolyam 1. napját megelőző 42. nap. A kötbér mértéke 42-35 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 35-28 nappal a tanfolyam 1. napját megelőző lemondás esetén a részvételi díj 70%-a. 28 napon belül történő lemondás esetén a teljes részvételi díj fizetendő kötbérként. A részvételi díj tartalmaz 150.00 USD regisztrációs díjat. Lemondás esetén ezt az összeget nem térítjük vissza.

A KÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
VM2 képzésre a VM1 képzést sikeresen elvégzett hallgatók jelentkezhetnek.
A képzésen való részvételhez:
- A képzés szervezőjének, az Upledger Institute Hungary Kft. ügyvezetőjének hozzájárulása;
- A jelentkezéshez szükséges dokumentumok (hiánytalanul kitöltött Jelentkezési lap 1 példányban, minden oldalon aláírt Képzési szerződés 2 példányban, 1 db 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép) beadása a megadott jelentkezési határidőn belül;
- A részvételi díj határidőn belül történő hiánytalan megfizetése;
- Sikeresen elvégzett VM1 képzés a VM2 képzést megelőző 4 éven belül;
- Legalább 4 VM-tanulócsoporton való aktív részvétel a képzést megelőző 6 hónapban, amennyiben az UIH által megszervezésre került;
- A VM1 képzés tananyagából tett sikeres szintvizsga. Erre csak abban az esetben van szükség, amennyiben a hallgató a VM1 képzés írásbeli zárótesztjén nem ért el legalább 80%-os eredményt.

AJÁNLOTT IRODALOM:
Jean-Pierre Barral, RPT, DO: Visceral Manipulation I.
Jean-Pierre Barral, RPT, DO: Visceral Manipulation II.
Frank Netter, MD: Atlas of Human Anatomy
Carmine Clemente: A Regional Atlas of the Human Body

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
Előzetes felkészülés: A képzésen tanított technikák szilárd anatómia- és élettantudást igényelnek. Az előzetes felkészülés minden résztvevőnek saját felelőssége, melynek megkezdése már jóval a képzést megelőzően javasolt. Ennek hiányában előfordulhat, hogy a résztvevő úgy érzi, lemarad. Ezért javasoljuk, hogy a résztvevők nézzenek utána az alább felsorolt anatómiai kifejezéseknek. Szeretnénk ugyanis, hogy a Képzés mindenki számára érdekes és értékes tanulási tapasztalat legyen.

- vese
- hilus renalis
- perirenalis zsír
- fascia renalis
- pararenalis tér
- renalis membránok
- vese ptosis
- ligamentum hepatorenale
- lép
- ligamentum gastrolienale
- ligamentum lienorenale
- pancreas, fej, test, farok
- omentum majus
- peritoneum parietale

Ruházat: a képzésen kényelmes, laza, réteges öltözet és váltópapucs viselése javasolt. A szűk ruhadarabok viselése kerülendő. Mivel számos gyakorlathoz szabadon hagyott has szükséges, ezért olyan ruhát kell hozni, mely könnyen lehetővé teszi a bőrrel való érintkezést. A gyakorlatok természetéből adódóan a körmöket rövidre kell vágni!

Tanúsítvány: A résztvevő a képzés végén a Barral Institute által kiállított tanúsítványt kap. A tanúsítvány kiállításának feltétele a képzés teljes időtartama alatti jelenlét, továbbá a képzésen való aktív részvétel és együttműködés. A kiállított tanúsítvány önálló gyógyítói tevékenységre nem jogosít!

A képzésen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt a képzésen tanult technikák hivatásszerű alkalmazására, mert az a 40/1997. (III.5.) Kormányrendelet, valamint a 11/1997 (V..28.) NM rendelet alapján engedélyhez kötött. A tevékenység végzéséhez előírt jogszabályi feltételeket a résztvevő köteles betartani.