VIZSGÁK

Az UII/UIH Craniosacralis terápia minősítési programja

Craniosacralis terápia - ‘Technique’ (CST2 képzés után)

Craniosacralis terápia - ‘Diplomate’ (ADV1 képzés után)

Az Upledger Institute, Inc.® /Upledger Institute Hungary Craniosacralis terápia minősítési program célja az Upledger Institute Craniosacralis terapeutaképzésében résztvett terapeuták tudásának és képességeinek elismerése ezen a szakterületen.

A CST-minősítés előnye sok szinten megmutatkozik. Minősített terapeutaként az alábbi előnyökhöz juthat:

- Megerősíti a CST-technikákhoz szükséges képességeit és elmélyíti azok megértését;

- Biztosítja pácienseit/klienseit arról, hogy Ön a módszer magasan képzett, nemzetközileg minősített szakembere;

- Segít a helyi és az országos kormányzati elismertség kiépítésében;

- Döntő szerepet játszik a minősített terapeuták CST gyakorlásához való jogainak biztosításában;

- Megszerzi a “Minősített” (‘Certified’) címet az International Association of Healthcare Practitioners névsorában;

- Használhatja a “Craniosacralis terapeuta” címet hirdetéseiben és a névjegykártyákon*;

- Használhatja az UII logóját hirdetéseiben és a névjegykártyákon*;

- Tevékenységének megnevezésére használhatja a “Craniosacralis terápia” elnevezést*.

- Hirdetésekhez továbbra is az UIH ügyvezetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

Programáttekintés

A CST minősítés két szintje érhető el az UII/UIH-n keresztül:

1. szint – ‘Techniques’

2. szint – ‘Diplomate’

A vizsga mindkét szinten az alábbi három vizsgafázist foglalja magába: “open book” esszé, írásbeli vizsga (feleletválasztás, igaz/hamis kérdések), valamint gyakorlati/szóbeli vizsga (UII minősített vizsgáztató vezetésével).

A jelentkezéskor, kérjük, nyújtsa be egészségügyi működési engedélyének másolatát vagy az azzal egyenértékű dokumentumot. A CST-minősítési eljárásnak nem célja, hogy működési engedélyként szolgáljon.


Minősítési követelmények

1. szint – ‘Techniques’:

Az Upledger Craniosacralis terapeutaképzés 1. (CST1) és 2. (CST2) szintjének sikeres elvégzése

Techniques-szint esszé vizsga

Techniques-szint írásbeli vizsga

Techniques-szint gyakorlati/szóbeli vizsga, amely tartalmazza a CST alkalmazásához szükséges képességek értékelését

Tanársegédként való közreműködés (minimum 30 kontaktóra)

Legalább 5 esettanulmány benyújtása

A jelentkezést megelőző 6 hónapban legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson való részvétel
 

2. szint – ‘Diplomate’:

Az Upledger Craniosacralis terapeutaképzés 6. (ADV1) szintjének sikeres elvégzése

Techniques-szint valamennyi követelményének sikeres teljesítése

Diplomate-szint esszé vizsga

Diplomate-szint írásbeli vizsga

Diplomate-szint gyakorlati/szóbeli vizsga, amely tartalmazza a CST/SER alkalmazásához szükséges képességek értékelését

Preceptorship (további minimum 30 kontaktóra)

További legalább 5 esettanulmány benyújtása

Legalább 6 óra Craniosacralis terápia prezentáció egy szervezett csoport számára

Legalább 1 megjelentetett cikk a Craniosacralis terápiáról egy harmadik fél kiadójánál

A jelentkezés folyamata:

- A folyamat elindításához először hivatalosan jelentkeznie kell a minősítési programra telefonon (+36209420074) vagy e-mailen (info@upledger.hu)

- Ezt követően egyszerűen kattintson a Jelentkezési lap .pdf formátumú letöltéséhez UIH_Craniosacralis terápia minősítési program_Techniques_Jelentkezési lap (PDF dokumentum), majd kék tintával, nyomtatott betűkkel töltse ki a dokumentumot.

- A jelentkezési lap beérkezése után e-mailben tájékoztatjuk az elvárásokról, pl. az elsajátítandó tananyagról, valamint a vizsga menetéről és a további teendőkről. 

- A vizsgadíj beérkezése után e-mailben megküldjük az esszékérdéseket a kitöltési útmutatóval, melyet - annak elkészülte után - vissza kell küldeni részünkre értékelésre. Az esszé értékelését követően további információkat kap majd az írásbeli és a gyakorlati/szóbeli vizsga menetéről.
 

A “Minősített” (‘Certified’) státusz:

A CST-T ill. CST-D minősítés fenntartásához az UII/UIH az alábbiakat írja elő:

- Évente legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson való aktív részvétel (alkalmanként min. 6 kontaktóra);

- Kétévente legalább egy UII/UIH által jóváhagyott továbbképzés (min. 24 kontaktóra); ezek lehetnek CST, VM vagy NM képzések, mentorprogramok, szimpóziumok, kutatási konferenciák vagy preceptorship.

- Négyévente legalább egy CST1 vagy CST2 képzésismétlés, bármely UII nemzetközi sattelitenál 50%-os kedvezménnyel, vagy az UIH-nál 75%-os kedvezménnyel. 

Az UII/UIH fenntartja a jogot, hogy a megszerzett CST-T ill. CST-D minősítést az alábbi esetekben azonnali hatállyal visszavonja:

- Becstelen vagy etikátlan magatartás a tanulókat, pácienseket vagy más Craniosacralis terápiát, SomatoEmotional Release®-t, Visceralis manipulációt, Neuralis manipulációt alkalmazókat illetően, illetve a velük való kapcsolatban;

- Törvénytelen vagy etikátlan magatartás, tevékenység vagy üzleti gyakorlat (a fentebb felsorolt speciális eseteket is beleértve, de nem szükségszerűen csak ezekre vonatkoztatva);

- A Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release®, Visceralis manipuláció, Neuralis manipuláció, illetve a képesítés vagy a minősítés ismételt és szándékos félremagyarázása, meghamisítása;

- A jóváhagyott tananyag elsajátításának elutasítása, illetve a tananyag – beleértve a magánórák, tanulócsoportok tananyagát is – ismételt figyelmen kívül hagyása;

- A Craniosacralis terápia, SomatoEmotional Release®, Visceralis manipuláció, Neuralis manipuláció az Upledger Institute Inc., az Upledger Institute International, a Barral Institute és az Upledger Institute Hungary Kft., a jövőkép és küldetés, illetve a vezetőség rágalmazása vagy becsmérlése;

- Az Upledger Institute Hungary Kft-vel/NB Természetes Egyensúly Kft.-vel kötött Képzési szerződés bármely pontjának megszegése, be nem tartása;

- Az Upledger Institute Hungary által javasolt irányelvek követésének vagy a helyesbítő rendelkezések végrehajtásának ismételt elutasítása.


Vizsgadíj:

‘Techniques’ szint: 0*

Egy (1) esszé vizsga (az esszé pótvizsga ára: )

Egy (1) alkalommal írásbeli és gyakorlati/szóbeli vizsga (további 5 fizetendő, amennyiben a gyakorlati vizsga bármely részét illetően pótvizsga válik szükségessé)

* A vizsgahelyszín tekintetében a helyszíntől függően további költségek merülhetnek fel.

‘Diplomate’ szint: 0*

Egy (1) esszé vizsga (az esszé pótvizsga ára: )

Egy (1) alkalom írásbeli vizsga és gyakorlati/szóbeli vizsga (további 5 fizetendő, amennyiben a gyakorlati vizsga bármely részét illetően pótvizsga válik szükségessé)

* Diplomate jelentkezők a két vizsgaszintet párhuzamosan is teljesíthetik.

* Preceptorship ill. a vizsgahelyszín tekintetében a helyszíntől függően további költségek merülhetnek fel.

Az Amerikai Craniosacralis Terápia Egyesület (American CranioSacral Therapy Association) által elismert.


Craniosacralis terápia minősítési program - ‘Techniques’

A program összefoglalása: Szerezze meg a “Minősített craniosacralis terapeuta” címet az Upledger Institute International/Upledger Institute Hungary szervezésében - és biztosítsa pácienseit arról, hogy tudására egyenesen a módszer kidolgozója, Dr. John Upledger által alapított intézmény képzései által tett szert!

A program legfőbb jellemzői:

- Biztosítja a Craniosacralis terápia technikáihoz kapcsolódó anatómia és élettan pontos megértését;

- Lehetővé teszi a Preceptroship programban való részvételt elismert szakemberekkel együtt, világszerte;

- Segít megőrizni a megfelelően képzett egészségügyi szakemberek CST gyakorláshoz való jogát;

- Egyengeti a jövőbeni egészségügyi jogszabályok, engedélyezés és társadalombiztosítási fedezet felé vezető utat. 

‘Techniques’ minősítés: Lehetővé teszi a “Craniosacralis terapeuta” cím és a “CST” szakmakód használatát.

Követelmények:

- Techniques-szint esszé vizsga, írásbeli vizsga, valamint gyakorlati/szóbeli vizsga teljesítése, amely tartalmazza a CST technikák megértéséhez és alkalmazásához szükséges képességek értékelését

- Legalább 75 10-Step Protocol elvégzése

- Legalább 25 arckoponyakezelés elvégzése

- Tanársegédként való közreműködés (minimum 30 kontaktóra)

- Legalább 5 esettanulmány benyújtása

- A jelentkezést megelőző 6 hónapban legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson való részvétel

Előfeltétel: Craniosacralis terapeutaképzés 2. szint (CST2)

Jelentkezéshez hívja:

a +3620 9420074-es telefonszámot


Craniosacralis terápia minősítési program - ‘Diplomate’

A program összefoglalása: Szerezze meg a “Minősített craniosacralis terapeuta” címet az Upledger Institute International/Upledger Institute Hungary szervezésében - és biztosítsa pácienseit arról, hogy tudására egyenesen a módszer kidolgozója, Dr. John Upledger által alapított intézmény képzései által tett szert!

A program legfőbb jellemzői:

- Biztosítja a Craniosacralis terápia technikáihoz kapcsolódó anatómia és élettan pontos megértését;

- Lehetővé teszi a Preceptroship programban való részvételt elismert szakemberekkel együtt, világszerte;

- Segít megőrizni a megfelelően képzett egészségügyi szakemberek CST gyakorláshoz való jogát;

- Egyengeti a jövőbeni egészségügyi jogszabályok, engedélyezés és társadalombiztosítási fedezet felé vezető utat.

‘Diplomate’ minősítés: Lehetővé teszi a “Craniosacralis terapeuta” cím és a “CST-D” szakmakód használatát.

Követelmények:

- Techniques-szint valamennyi követelményének sikeres teljesítése

- Diplomate-szint esszé vizsga, írásbeli vizsga, valamint gyakorlati/szóbeli vizsga teljesítése, amely tartalmazza a CST technikák megértéséhez és alkalmazásához szükséges képességek értékelését

- A Preceptorship program teljesítése (minimum 30 kontaktóra). Ez az alábbiak egyike lehet: hospitálás az Upledger Klinikán (vagy az UIH által jóváhagyott klinikán), egy ADV1 képzésen Preceptorként való részvétel, a ‘Clinical Application of SER’ vagy ‘Clinical Application of Advanced CST’ képzéseken való részvétel

- Legalább 75 SomatoEmotional Release® elvégzése

- További 5 esettanulmány benyújtása

- Legalább 6 óra Craniosacralis terápia prezentáció egy szervezett csoport számára*

- Legalább 1 megjelentetett cikk a Craniosacralis terápiáról egy harmadik fél kiadójánál*

- A jelentkezést megelőző 6 hónapban legalább 4 tanulócsoportos foglalkozáson való részvétel

* A nyilvános prezentáció/előadás megtartásához és a cikk megjelentetéséhez továbbra is az UIH ügyvezetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges 

Előfeltétel: Craniosacralis terapeutaképzés 6. szint (ADV1)

Jelentkezéshez hívja:

a +3620 9420074-es telefonszámot

 

Kedves Páciensünk!


Ezúton tájékoztatjuk, hogy időpontfoglalás munkanapokon, 09:30-17:30h között, telefonon lehetséges: +36209420074.

Tisztelettel kérjük, hogy a BETEGINFO menüpontban leírtak figyelmes átolvasását követően hívjon bennünket!


Köszönjük!

Bezár x